sábado, 30 de marzo de 2019

Queen - BOHEMIAN RHAPSODY

Notas para tocar la melodía Queen - Bohemian Rhapsodyfa fa fa fa fa
mi mi fa mi re do
MIb mib mib MIb mib
FA FA
re re mib re do SIb
re re re re re
re re mib fa SIb sol
sol sol sol sol sol
fa fa sol fa mib do
do re mib
fa# fa# fa
mi mi fa
sol sol sol sol fa sib
mi mi mi mi fa
FA fa LA SIb SIb

re re SIb do re re
do re mib fa
mib re do
do re
mib fa mib re do
re re
re fa la sol sol - sol
sib sib sib sib sib
sol mib re do
sol sol
fa sol lab sol

re re SIb do re re
do re mib fa
mib re do
do re
mib fa mib re do
re re
re fa la sol sol - sol
sib sib sib sib sib
sol mib re do
sol sol
fa sol lab sol

re re SIb do re re
do re mib fa
mib re do
do re
mib fa mib re do
re re do SIb do re
re fa la sol sol - sol
sib sib sib sib sib
sol mib re do
sol sol
fa sol lab sol

sol sol lab sol sol fa fa
SIb SIb fa fa
sol sol lab lab
sib lab sol
fa sol sib
fa sol mib
SIb SIb
SI do# SI do# SI SIb

re - re SIb do re re
do re mib fa mib re do
do re
mib fa mib re do
re re do SIb do re
re fa la sol sol
sol - sib sib sib SIb sib
sol mib re do sol sol

fa sol lab sol
sol sol lab sol sol fa fa
SIb SIb fa fa
sol sol lab lab
sib lab solre do# do# do do# do#
re re do# do# do
mi mi la - mi mi la
mi mi re# re# mi la mi
fa fa fa fa mib mib
sol sol sol sol sol# sol# la
mi mi  fa mi LA LA SIb LA
mi mi  fa mi LA LA SIb LA LA LA
SIb LA SOL FA MI

SI SIb SIb LA SIb
SI SIb SIb LA SIb
do SIb SIb LA SIb
do do SIb SIb LA SIb
do do do SIb SIb LA SIb
LA LA LA SIb
SI SIb SIb LA SIb
SI SIb SIb SIb LA SIb

SIb SIb SIb
do SIb SIb SIb
do SIb SIb SIb
do SIb LAb SOL FA SIb

mib mib mib mib mib
re re re re sol sol
fa mib re re
lab sol fa fa sib

Interludio
lab lab sol sol sol
fa fa fa mib mib mib
re mib fa
lab lab sol sol sol
fa fa fa mib mib mib
LAb SIb do sol lab
sol fa sol
lab lab sol sol sol
sol fa sol
mib mib mib mib fa
mib mib mib mib fa
mib re mib SOL

Para Terminar
lab sol mib SOL SIb SIb
sol fa mib re SIb
sol mib fa sol mib SI
sol fa fa mib mib do re mib
SIb SIb LA LA LAb FA

1 comentario:

CHIQUITITA DIME PORQUE - Abba - Versión FA#

Notas para tocar la famosa Melodía del Grupo Abba CHIQUITITA DIME PORQUE - Versión FA# FA# SOL LA SI LA SOL FA# LA  FA# SOL LA SI LA SO...

Canciones en Orden Alfabético:
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Para conocer las Notas